Šv. Ignaco Lojolos koplyčia

Kurorto verslo skyriaus koplytėlė - tai maldos ir susikaupimo vieta. Unikaliame Lietuvos gamtos kampelyje įsikūrusioje koplytėlėje išties galima pabūti rimtyje ir tiesiog pasiklausyti pušų šnaresio ar jūros ošimo.

Pradžia…

2015 m. lapkričio 3 d. Palangoje, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ pašventino Šv. Ignaco Lojolos vardu pavadintą koplytėlę.

Šia proga susirinko ne tik Kurorto verslo skyriaus bendruomenė ir jos nariai, bet ir Palangos miesto savivaldybės atstovai, dvasininkai, mokslo įstaigų atstovai, Klaipėdos univesiteto Tęstinių studijų instituto direktorė prof. dr. Rūta Marija Andriekienė bei Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Mokslo metų laiku, kiekvieną pirmadienį, trečiadienį ir penktadienį 8.45 val. Koplyčioje vyksta susikaupimo valandėlė, kurioje dalyvauja visi norintys.

Šv. Mišios aukojamos kartą per mėnesį (datos tikslinamos iš anksto). Jose dalyvauti kviečiami visi bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, administracija, svečiai. Mokiniai, dalyvaudami Šv. Mišiose skaito skaitinius, gieda giesmes, neša atnašas.

 

6767676767